793442827
m.rozmus.inspira@gmail.com

Szkolenia dla oświaty

Wsparcie dla oświaty:

W ramach współpracy z Instytutem Inspira otrzymają Państwo kompleksowe wsparcie procesów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych. Proponujemy współpracę w pełnym zakresie – od badania potrzeb rozwojowych, wdrożenia zmian po ewaluację, doradztwo i coaching.

Nasi specjaliści wykorzystują nowoczesne narzędzia w pracy trenerskiej, pracują zgodnie z cyklem Kolbe’a, podążając za aktualnymi trendami w zakresie dydaktyki i neurodydaktyki. Nasz zespół stanowi grupa doświadczonych metodyków pedagogów i psychologów (przeprowadziliśmy łącznie ponad 5000h szkoleń i warsztatów), ale przede wszystkim pasjonatów innowacyjnej edukacji. Misją Instytutu jest zarazić Państwa Placówkę nowymi pomysłami i rozwiązaniami, dzięki którym Uczniowie i Nauczyciele będą osiągali więcej!

Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje – program szkoleń, warsztatów zawsze dostosowujemy do obszarów Państwa zainteresowań i zapotrzebowania. Prowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych oraz dostosowujemy program szkoleń do faktycznych potrzeb kadry pedagogicznej placówek oświatowych.

Aktualne szkolenia otwarte

Wakacyjny kurs trenerski i coachingowy dla Nauczycieli (PRO Training and Coaching Competences)

Nauczyciel – Trener – Coach

Program Kursu trenerskiego ProTCC oparliśmy na połączeniu naszego wieloletniego doświadczenia w pracy z różnymi grupami i klientami z zakresu edukacji, biznesu, a także pracy dydaktycznej – nauczycielskiej, akademickiej i trenerskiej. Nasze spostrzeżenia, wnioski, zebrane z opinii i analizy potrzeb i trudności uczniów i studentów, stały się bazą do zaprojektowania kursu, który odpowiada na potrzeby współczesnego trenera kompetencji psychospołecznych i zawodowych w oświacie.

Dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin powstał Program:

PRO Training and Coaching Competences dla Nauczycieli łączący trening kompetencji trenerskich oraz coachingowych w pracy dydaktycznej i w doradztwie zawodowym.

Kurs został podzielony na 2 Moduły. Pełny kurs zawiera 72 godziny dydaktyczne zajęć praktycznych, z czego ponad 70% to zajęcia praktyczne na sali szkoleniowej. Uczestnicy podczas aktywnych ćwiczeń i treningów pod okiem doświadczonych trenerów będą mogli realnie kształtować swoje umiejętności trenerskie i coachingowe w pracy nauczyciela i doradcy zawodowego.

Poziom 1 – Training Competences Io (24h + 12h e-learning) – Trening kompetencji trenerskich

Poziom 2: Coaching Competences IIo (24h + 12h e-learning) Trening kompetencji coachingowych

Poziom 1 – Training Competences Io (24h + 12h e-learning) – Trening kompetencji trenerskich

Zjazd 1 (8h):

 1. Wprowadzenie do pracy nauczyciela – trenera. Podstawowe zasady prowadzenia szkoleń, treningów i efektywnych lekcji.
 2. Etapy i struktura efektywnego szkolenia.
 3. Budowanie bezpieczeństwa i atmosfery współpracy na sali lekcyjnej.
 4. Metodyka prowadzenia integracji w zróżnicowanym środowisku.
 5. Kompetencje profesjonalnego trenera.
 6. Autoprezentacja trenera, wizerunek i pewność siebie a efektywność szkoleń.
 7. Budowanie zespołu zadaniowego.

Zjazd 2 (8h):

 1. Komunikacja interpersonalna. Metodyka prowadzenia ćwiczeń komunikacyjnych i kompetencyjnych.
 2. Empatyczne słuchanie. Trening.
 3. Proces grupowy. Trening.
 4. Role grupowe. Trening.
 5. Trening umiejętności społecznych podczas aktywnych ćwiczeń trenerskich.

Zjazd 3 (8h):

 1. Nowoczesne narzędzia trenerskie a realizacja celów rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 2. Design thinking w edukacji i realizacji projektów edukacyjnych i wychowawczych.
 3. Praca z oporem i reagowanie w sytuacjach trudnych.
 4. Udzielanie budującej informacji zwrotnej z wykorzystaniem metod Dialogu Motywującego. Trening.
 5. Ewaluacja procesu rozwojowego.

Poziom 2: Coaching Competences IIo (24h + 12h e-learning) Trening komoetencji coachingowych

Zjazd 1 (8h):

 1. Modele procesu i sesji w coachingu grupowym.
 2. Narzędzia coachingowe w pracy dydaktycznej. Trening.
 3. Pytania coachingowe wspierające realizację celów indywidualnych uczniów i celów grupowych.
 4. Wzmacnianie motywacji uczniów do nauki i współpracy.
 5. Kompetencje profesjonalnego coacha w oświacie. Trening kompetencji.

Zjazd 2 (8h):

 1. Techniki i narzędzia w coachingu grupowym. Trening.
 2. Coachingowa informacja zwrotna. Trening.
 3. Przełamywanie oporu w coachingu grupowym.
 4. Ewaluacja procesu rozwojowego.

Zjazd 3 (8h):

 1. Narzędzia coachingowe w pracy indywidualnej z uczniem.
 2. Narzędzia job-coachingowe i w doradztwie zawodowym
 3. Planowanie rozwoju osobistego i zawodowego z wykorzystaniem Podróży Bohatera.

Magdalena Rozmus – Psycholog, coach,  doradca zawodowy, trener szkoleń, mediator, wykładowca akademicki.

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii i pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Mediacji gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyła kurs Trenera Biznesu Grupy SET oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera, coacha, mentora. Na sali szkoleniowej jako trener kompetencji psychospołecznych i zawodowych spędziła ponad 5000 godzin i drugie tyle w pracy indywidualnej z zakresu doradztwa zawodowego, job-coachingu, psychoedukacji. Od lat wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce praktycznej psychologii w biznesie, zarządzaniu, edukacji i terapii.

Paulina Serwejuk-Gawłowska – Psycholog, coach, trener biznesu.

Wykształcenie z zakresu psychologii zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikat coacha otrzymała po ukończeniu Akademii Profesjonalnego Coachingu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Odbyła trening interpersonalny oraz intrapsychiczny w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktualnie realizuje się w biznesie – pracuje w firmie farmaceutycznej, gdzie jest odpowiedzialna za rozwój marki, szkolenia dla pracowników, szkolenia produktowe, realizację planów sprzedażowych i marketingowych. Od kilku lat pracuje jako trener. Przeprowadziła wiele szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta i coachingu dla personelu medycznego oraz farmaceutów.

Barbara Mróz – Psycholog, coach, trener biznesu.

Absolwentka psychologii i socjologii (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie ). Ukończyła Szkołę Coachów Akademi SET oraz Szkołę Trenerów Biznesu Akademii Set w Warszawie. ( Trener w trakcie) Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera”

Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, dzięki czemu szkolenia są naturalnym przejściem pomiędzy teorią a praktyką.

 

Więcej o naszych trenerach:

Spotkania stacjonarne – treningowe:

I Edycja

Moduł 1: 13 – 15.07.2022 w godzinach: 9.00 – 16.00

Moduł 2: 18 – 20.07.2022 w godzinach: 9.00 – 16.00

II edycja

Moduł 1: 03 – 05.08.2022 w godzinach: 9.00 – 16.00

Moduł 2: 08 – 11.08.2022 w godzinach: 9.00 – 16.00

III edycja – Dla Nauczycieli osób dorosłych i wykładowców akademickich

Moduł 1: 07 – 09.09.2022 w godzinach: 9.00 – 16.00

Moduł 2: 12 – 14.09.2022 w godzinach: 9.00 – 16.00

 

Inwestycja: 2950 zł (brutto)

W cenie zawiera się:

 • Udział w pełnym kursie szkoleniowym (72h)
 • Materiały szkoleniowe w formie online
 • Gotowe ćwiczenia, formularze do wykorzystania w pracy nauczyciela/trenera i doradcy zawodowego
 • Certyfikat
 • Serwis kawowy
 • Wsparcie mentoringowe po szkoleniu
 • 2 godziny konsultacji indywidualnych z psychologiem

Rekrutacja:

Rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: instytut.inspira@gmail.com

Po zakwalifikowaniu na szkolenie otrzymują Państwo wiadomość z danymi, na które należy uiścić opłatę za szkolenie.

Trener Umiejętności Społecznych (TUS)

Szkolenie ma na celu wyposażenie Nauczycieli w wiedzę i umiejętności prowadzenia warsztatów i lekcji wychowawczych kształtujących kompetencje społeczne swoich uczniów i podopiecznych. Nauczyciele poznają narzędzia i techniki pozwalające kształtować i wzmacniać takie umiejętności interpersonalne u uczniów jak:

 • Skuteczna komunikacja,
 • Współpraca,
 • Empatia,
 • Zdrowa asertywność.

W tym obszarze będą poruszone też tematy związane z

 • Perswazją,
 • Wywieraniem wpływu,
 • Zarządzania konfliktami,
 • Przywództwem.

Nauczyciele podczas szkolenia będą mieli możliwość ćwiczenia swoich własnych umiejętności zarządzania zespołem i budowania u uczniów poczucia zaangażowania i współodpowiedzialności za proces edukacyjny i wychowawczy.

Coaching grupowy

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych: 3 dni szkolenia na żywo (po 8 godzin dydaktycznych) + 6 godzin e-learning

Cena: 1200 zł / osobę

Termin: 11-13.07.2022 r.

Magdalena Rozmus – Psycholog, coach,  doradca zawodowy, trener szkoleń, mediator, wykładowca akademicki.

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii i pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Mediacji gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyła kurs Trenera Biznesu Grupy SET oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera, coacha, mentora. Na sali szkoleniowej jako trener kompetencji psychospołecznych i zawodowych spędziła ponad 5000 godzin i drugie tyle w pracy indywidualnej z zakresu doradztwa zawodowego, job-coachingu, psychoedukacji. Od lat wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce praktycznej psychologii w biznesie, zarządzaniu, edukacji i terapii.

Agnieszka Niewęgłowska – Psycholog, Trener kompetencji psychospołecznych, Doradca zawodowy i edukacyjny

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku psychologii oraz psychologii komunikacji społecznej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, gdzie realizowała Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, a także Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu Coachingu. Certyfikat VCC potwierdzający kompetencje w zawodzie Doradca Zawodowy otrzymała od Fundacji Certificate of VocationalCompetency.

Nieustannie poszukuje inspiracji i możliwości rozwoju. Podczas spotkań indywidualnych i grupowych warsztatów wykorzystuje zdobyte umiejętności, aby stworzyć przestrzeń do rozwoju dla drugiego Człowieka. W obszarze trenerskim i doradczym zrealizowała dotychczas ponad 2500 godzin pracy z grupą i spotkań indywidualnych dla zróżnicowanych grup docelowych. Współpracowała zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i firmami komercyjnymi.

Barbara Mróz – Psycholog, coach, trener biznesu.

Absolwentka psychologii i socjologii (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie ). Ukończyła Szkołę Coachów Akademi SET oraz Szkołę Trenerów Biznesu Akademii Set w Warszawie. ( Trener w trakcie) Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera”

Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, dzięki czemu szkolenia są naturalnym przejściem pomiędzy teorią a praktyką.

Trener Inteligencji Emocjonalnej (EQ Trainer)

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości Uczestników na temat roli i wpływu poziomu inteligencji emocjonalnej na myślenie, zachowanie, komunikowanie się ludzi z otoczeniem.  Podczas warsztatu Uczestnicy nabędą rzetelną wiedzę na temat możliwości wpierania rozwoju inteligencji emocjonalnej u uczniów, poznają szereg metod, technik i ćwiczeń do warsztatowej pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku.

Szkolenie składa się z 4 modułów w oparciu o współczesne koncepcje Inteligencji Emocjonalnej:

 1. Wprowadzenie w tematykę EQ. Diagnoza EQ za pomocą: testów psychologicznych, obserwacji, arkuszy samooceny.
 2. Trening inteligencji intrapersonalnej
 3. Trening kompetencji społecznych
 4. Trening kompetencji prakseologicznych.
 1. Wprowadzenie w tematykę EQ. Diagnoza EQ za pomocą: testów psychologicznych, obserwacji, arkuszy samooceny.

W tej części szkolenia Uczestnicy poznają neurobiologiczne podstawy działania emocji i motywacji, istotę inteligencji emocjonalnej i etapy jej rozwoju. Zostanie omówiona rola inteligencji emocjonalnej we współczesnym świecie w oparciu o najnowsze badania naukowe. Uczestnicy poznają narzędzia do badania inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej.

 1. Trening inteligencji intrapersonalnej

Druga część szkolenia jest poświęcona narzędziom dokonywania pogłębionego wglądu w siebie, w swoje emocje, stany, myśli i przekonania. W tym module Uczestnicy poznają narzędzia do zwiększania świadomości emocjonalnej, budowania adekwatnej samooceny, zaufania do siebie, poczucia sprawstwa i pewności siebie u uczniów. Podczas aktywnych ćwiczeń Uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia odporności psychicznej, konstruktywnych reakcji na stres, rezyliencji i pozytywnego nastawienia zarówno u swoich podopiecznych jak i u siebie.

 1. Trening kompetencji społecznych

Część poświęcona wzmacnianiu umiejętności interpersonalnych u uczniów: komunikacji, współpracy w zróżnicowanym środowisku. Uczestnicy poznają narzędzia podnoszące poziom empatii, asertywności, techniki budowania zdrowych relacji z innymi. W tym obszarze będą poruszone też tematy związane z perswazją, wywieraniem wpływu, przywództwem.

 1. Trening kompetencji prakseologicznych.

W tej części Uczestnicy poznają narzędzia do wzmacniania swojej motywacji, zaangażowania, wytrwałości i umiejętności zarządzania sobą w czasie. Poznają techniki i ćwiczenia wzmacniające ich zdolności adaptacyjne i elastyczność w reagowaniu na zmiany. Nauczyciele poznają metody do ustalania priorytetów, organizacji czasu pracy, planowania i projektowania strategii do działania.

Czas trwania: 48 godzin dydaktycznych) (32 godziny na żywo (4 dni x 8h) + 16 godzin online i e-learning)

Cena: 2490 zł / osobę

Termin: 28.07 – 02.08.2022 r.

Trener kluczowych kompetencji przyszłości

Szkolenie ma na celu wyposażenie Nauczycieli i Pedagogów w narzędzia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe przyszłości – zwinność, elastyczność w myśleniu i działaniu, kreatywność. Podczas aktywnych zajęć warsztatowych Nauczyciele będą poznawać techniki stymulujące pamięć, myślenie logiczne i przyczynowo – skutkowe. Zostaną przedstawione też ćwiczenia i narzędzia stymulujące koncentrację
i przerzutność uwagi, wzmacniające potencjał intelektualny.

Metody i narzędzia omówione na warsztacie są efektywnym wsparciem dla kompetencji samodzielnego uczenia się, planowania, zarządzania sobą i swoim potencjałem.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Potrzeby współczesnego rynku pracy a kompetencje nabywane w szkole.
 2. Przewaga konkurencyjna młodych ludzi w przyszłości zawodowej. Jak ją dostrzegać i kształtować w toku edukacji szkolnej.
 3. Podstawy psychologii edukacyjnej i neuropsychologii w projektowaniu efektywnych procesów edukacyjnych.
  • Funkcjonowanie mózgu.
  • Prawa i Procesy pamięci
  • Teorie zapominania.
 4. Warunki skuteczności procesu edukacyjnego
 5. Wprowadzenie do technik pamięciowych – przegląd metod efektywnego uczenia się.
 6. Style i strategie uczenia się – prawda i mity w świetle aktualnych badań.
 7. Składniki twórczego myślenia – podstawy psychologii twórczości.
 8. Zasady tworzenia twórczych zajęć.
 9. Trening kreatywności – ćwiczenia warsztatowe rozwijające myślenie twórcze.
 10. Stare problemy – nowe rozwiązania – nietypowe podejście do problemów na podstawie studium przypadku.
 11. Trening zdolności poznawczych w procesie wzmacniania samodzielności płynności uczniów w myśleniu i działaniu
  • Koncentracja i przerzutność uwagi.
  • Myślenie logiczne i przyczynowo – skutkowe.
  • Czytanie ze zrozumieniem.
 12. Metodyka pracy warsztatowej – od stworzenia kontraktu do podsumowania i wniosków.
 13. Techniki i narzędzia warsztatowe a realizacja celu zajęć.

Czas trwania: 24 godziny: 16h na żywo + 8h e-learning

Cena: 890 zł /osobę

Termin: 21-22.07.2022 r.

Zarządzanie konfliktami, mediacje, negocjacje i koncyliacje w szkole (Mediacje szkolne i rówieśnicze).

Celem szkolenia jest zapoznanie Nauczycieli w narzędziami do zarządzania konfliktami w środowisku szkolnym i tworzenia szkolnych klubów mediatora.

Uczestnicy poznają mechanizmy powstawania i narastania konfliktów międzyludzkich. Dowiedzą się jak konstruktywnie podchodzić do konfliktu, jak go rozumieć i jakie szanse w nim dostrzegać. Nauczyciele na warsztacie poznają niestandardowe sposoby rozwiązywania konfliktów poprzez techniki dramowe i metody pracy z ciałem. Celem szkolenia jest przekonanie, że konflikt może być pozytywny i budujący, a praca nad rozwiązywaniem trudności może być świetną zabawą, scalającą ludzi. Uczestnicy otrzymają również instrukcje – jak rozwiązywać swoje konflikty w środowisku rówieśniczym i domowym za pomocą konstruktywnej informacji zwrotnej i mediacji.

Coaching relacji

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Konflikt – czym jest a czym nie jest?
 2. Psychologia konfliktu:
 3. Mechanizmy powstawania konfliktu,
 4. Emocje podczas konfliktu – ich moc, kierunek i efekty,
 5. Skutki nierozwiązanych konfliktów na zdrowie psychiczne.
 6. Komunikacja bez przemocy – jak może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów?
 7. Konstruktywna informacja zwrotna – jak jej udzielać, by wygasić złość i budować porozumienie?
 8. Asertywne wyrażanie swojego zdania i stawianie granic.
 9. Techniki dramowe w rozumieniu i radzeniu sobie z konfliktami – ćwiczenia warsztatowe.
 10. Metodyka prowadzenia mediacji rówieśniczych i szkolnych.
 11. Kompetencje i umiejętności mediatora.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych: 24 godziny szkolenia na żywo + 6 godzin e-learning

Cena: 1200 zł /osobę

Termin: 16-18.08.2022 r.

Design thinking w szkole

Design Thinking to innowacyjne podejście do tworzenia nowych produktów i usług uwzględniające realne potrzeby i problemy odbiorców. O ile metoda ta jest głównie wykorzystywana w biznesie to okazuje się, że świetnie sprawdza się też w oświacie. Dzięki takiemu nieszablonowemu podejściu do rozwiązywania problemów uczymy dzieci i młodzież kreatywnego poszukiwania rozwiązań, elastyczności, poczucia współodpowiedzialności za wprowadzane zmiany, dzięki czemu wzmacnia się ich motywację i chęć do działania.

Na warsztacie Uczestnicy poznają krok po kroku metodykę prowadzenia zajęć lekcyjnych, warsztatów z wykorzystaniem myślenia projektowego (design thinking). Zostaną przedstawione konkretne możliwości wykorzystania tej metody w projektowaniu nowych rozwiązań w szkole i rozwiązywania problemów wychowawczych.

Business coaching Inspira

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Design Thinking – wprowadzenie do metody. Możliwości wykorzystania.
 2. Budowanie zespołu projektowego.
 3. Narzędzia do badania potrzeb: mapa empatii, ścieżka doświadczeń, moodboard.
 4. Analiza i synteza danych z badań.
 5. Generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie pomysłów.
 6. Iteracje, wdrażanie i ewaluacja procesu.

Czas trwania: 24 godziny – 16h na żywo + 8h e-learning

Cena: 890 zł / osobę

Termin: 18 – 19.08.2022 r.

Szkolenia zamknięte

Nasi Trenerzy od kilku lat wspierają szkoły, placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w podnoszeniu kompetencji nauczycieli, terapeutów by jak najlepiej mogli wspierać uczniów i podopiecznych w osiąganiu sukcesu edukacyjnego i zawodowego.

Przykładowe tematy prowadzonych przez nas szkoleń zamkniętych dla zorganizowanych grup:

 • Metodyka pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniem młodszym.
 • Trening kreatywności i twórczego myślenia.
 • Trening asertywności.
 • Efektywna komunikacja w grupie.
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki i współpracy.
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
 • Budowa efektywnych zespołów rówieśniczych i pracowniczych.
 • Terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – od teorii do praktyki.
 • Koncepcja pracy szkoły.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Praca z trudnymi zachowaniami dziecka.
 • Metodyka pracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego (w tym ucznia ze spektrum autyzmu).

Zapraszamy do współpracy!