793442827
m.rozmus.inspira@gmail.com

Fundacja Inicjatyw Rozwojowych INSPIRA

Z naszej pasji do wspierania innych w rozwoju osobistym i zawodowym została utworzona

 

Fundacja Inicjatyw Rozwojowych INSPIRA.

 

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Fundacji na stronie

www.fundacjainspira.pl

Fundacja Inicjatyw Rozwojowych Inspira

Fundacja Inicjatyw Rozwojowych Inspira we współpracy z doświadczonymi psychologami, trenerami, coachami oferuje spersonalizowany projekt rozwojowy adresowany do firm, menadżerów i pracowników, który systematyzuje wiedzę i pomaga doskonalić umiejętności związane ze skutecznym zarządzaniem kapitałem ludzkim w firmie. Projektujemy konkretne rozwiązania, które pomogą w rozwiązaniu bieżących trudności w organizacji, dajemy narzędzia do badania i umacniania poziomu odporności psychicznej, zarządzania stresem, motywowania pracowników, rozwijania asertywności i komunikacji interpersonalnej. Pomożemy zbudować silne zespoły zadaniowe, poprawimy jakość relacji w zespołach, a tym samym pomożemy zapobiegać mobbingowi, wypaleniu zawodowemu czy częstych zwolnień związanych z niską odpornością na stres.

Oferujemy zarówno kompleksowy program rozwojowy dla kadr, jak i wybrane elementy rozwojowe, tj. szkolenia, coaching czy mentoring. Ważnym aspektem naszych programów jest ich charytatywny charakter:

Całkowity dochód będzie przeznaczony na realizację projektu „Zdrowie w głowie” w ramach którego jest udzielana między innymi bezpłatna pomoc psychologiczna w kryzysach osobistych, trudnościach emocjonalnych, poczuciu wypalenia zawodowego i życiowego.

Więcej informacji na stronie www.fundacjainspira.pl

Działania charytatywne, prospołeczne ma ogromny wpływ na strategię zarządzania opartą na Społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Udział w programach fundacji to realne wsparcie dla pracowników firmy i organizacji, trening praktycznych umiejętności pod okiem specjalistów i jednocześnie wsparcie ważnej akcji społecznej!

Oferujemy realizację programów rozwojowych w 3 pakietach:

Tematy szkoleń i warsztatów:

  1. Trening odporności psychicznej i rezyliencji.
  2. Sposoby i metody radzenia sobie ze stresem w oparciu o mindfulness, medytacje, techniki oddechowe i pracy z ciałem.
  3. Budowanie silnego zespołu zadaniowego – warsztaty Team Building.
  4. Trening konstruktywnej komunikacji w zespole i profilaktyka mobbingu.
  5. Zdrowe granice i asertywność w biznesie.
  6. Zarządzanie konfliktami i mediacje pracownicze.
  7. Warsztaty antymobbingowe.
  8. Trening kreatywnego rozwiązywania problemów.

Zapraszamy do kontaktu:

adres e-mail: szkolenia@fundacjainspira.pl

tel. 793442827