Szkolenia dla biznesu

Projekty rozwojowe dla biznesu

 

Wspieramy działalność biznesową firm poprzez badanie potrzeb rozwojowych, projektowanie, organizację i prowadzenie szkoleń dla kadr z zakresu:

Program szkoleń i doradztwa dostosowujemy do indywidualnych potrzeb organizacji, na podstawie wyników badania potrzeb szkoleniowych, w oparciu o model HDI.

Wartość inwestycji Klienta jest określana indywidualnie.

Projektujemy rozwiązania dla biznesu i organizacji z różnych branż. Zawsze indywidualnie podchodzimy do potrzeb i możliwości naszych partnerów. Diagnozę potrzeb rozwojowych opieramy na wnioskach z audytu aktualnej sytuacji firmy/organizacji, po to by rozwiązania, które zaproponujemy realnie mogły pomóc w rozwoju.

 

Na polu naszej działalności pochwalić się możemy wieloma sukcesami. Nasze doświadczenie oparte jest o konkretne działania:

#asoda-custom-647302dcd477c .type:before {border-color:#000000;}
0

Godzin szkoleń dla kadry menadżerskiej

#asoda-custom-647302dcd4927 .type:before {border-color:#000000;}
0

Godzin szkoleń z kształtowania kompetencji zawodowych

#asoda-custom-647302dcd4aae .type:before {border-color:#000000;}
0

Godzin warsztatów umiejętności miękkich

  • Przeprowadzenie pełnego projektu rozwojowego dla pracowników Specjalistycznego Centrum Medycznego SanMed w Rykach, w którego skład wchodziła diagnoza luk kompetencyjnych, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu Standardów Obsługi Pacjenta, Budowania wizerunku Organizacji, Komunikacji interpersonalnej, doradztwo biznesowe i personalne dla kadry kierowniczej, a także opracowanie narzędzi do ewaluacji projektu wśród pacjentów i systemu motywacyjnego dla pracowników.  (50h)
  • Przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych dla pracowników gabinetu kosmetologii estetycznej Sekrety Piękna w Lubliniez zakresu Profesjonalnej Obsługi Klienta, budowania wizerunku i autoprezentacji, umiejętności sprzedażowych oraz komunikacji interpersonalnej,a także doradztwa biznesowego i personalnego dla kadry kierowniczej. (45h)
  • Przeprowadzenie szkoleń sprzedażowych i kompetencyjnych z zakresu Standardów Obsługi Klienta dla pracowników sieci sklepów spożywczo-przemysłowych sieci Lewiatan w Zamościu, a także doradztwa personalnego dla kadry kierowniczej. (50 h)
  • Przeprowadzenie projektu rozwojowego dla pracowników administracyjnych WSNS z siedzibą w Lublinie, w którego skład wchodziła diagnoza potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, zarządzania konfliktami. (50h)
  • Przeprowadzenie warsztatów budowania zespołu projektowego dla członków Stowarzyszenia Nowe Horyzonty w ramach projektu „Kobiety ze Śląska”. (8 h)
  • Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych placówek oświatowych w Rykach i Sobieszynie z zakresu budowania zespołu projektowego, współpracy i komunikacji w zespole. (32h)
  • Prowadzenie treningów umiejętności psychospołecznych, rozwoju osobistego i zawodowego, szkoleń kompetencyjnych z zakresu Budowania wizerunku i autoprezentacji  dla studentów kosmetologii we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Lublinie. (80h)
  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń kompetencyjnych dla Beneficjentów Mops w Puławach z zakresu Zarządzania czasem, Autoprezentacji, Zarządzania karierą, Treningu Motywacji. (140h)