793442827
m.rozmus.inspira@gmail.com

Wsparcie dla biznesu

Projekty rozwojowe dla biznesu

 

Wspieramy działalność biznesową firm poprzez badanie potrzeb rozwojowych, projektowanie, organizację i prowadzenie szkoleń dla kadr z zakresu:

WELL-BEING

W szybko zmieniającym się świecie konieczne jest dostosowywanie rynku pracy zarówno do wymagań technologicznych, ale i społecznych. Aby pracownik był wydajny i zapewniał swojej firmie coraz lepsze wyniki, musi mieć zaspokojone potrzeby, które pozwalają mu na efektywną pracę. W tym kontekście coraz więcej mówi się o takich koncepcjach, jak Work life balance czy Well- being. Obie te koncepcje łączy dbanie o dobrostan pracowników, który ma bezpośrednie przełożenie na możliwości operacyjne firmy.

Tworzenie środowiska pracy, w którym pracownik radzi sobie ze stresem, wyróżnia się odpornością psychiczną, czuje się doceniony i zadowolony z osiąganych sukcesów i podejmowanych wyzwań – wszystko to daje obopólne korzyści. Jest to podstawa zarządzania zasobami ludzkimi, które zmaga się z tak trudnymi problemami, jak niskie zaangażowanie pracowników, konflikty w zespole oraz wypalenie zawodowe.

Well-being to ważny element kultury organizacyjnej otwarty na działania prowadzone na rzecz dobrego samopoczucia pracowników, które przekłada się na:

  • Większą motywację do pracy, rozwoju i chęci zmian
  • Wzrost efektywności
  • Wzrost zaufania na linii pracownik- kadra zarządzająca oraz między samymi współpracownikami
  • Pozytywną rekomendację pracowników, co przekłada się na sukcesy w przyszłych rekrutacjach i tworzenie pozytywnego wizerunku firmy
  • Mniejszą rotację oraz konieczność zatrudniania i wdrażania nowych pracowników
  • Obniżanie strat w związku z absencją pracowników
  • Lepszą atmosferę w miejscu pracy.

Uwzględniając dane pochodzących z najnowszych badań społecznych i organizacyjnych, a także opierając się na wynikach badań potrzeb rozwojowych pracowników projektujemy rozwiązania, które będą miały charakter długofalowej strategii na rzecz ich dobrostanu. Oferujemy nie tylko gotowy zestaw benefitów w postaci karnetów na siłownię czy przysłowiowych owocowych czwartków – ale realne zmiany w firmie wspierające szeroko rozumiane zdrowie pracowników.

Projektujemy rozwiązania dla biznesu i organizacji z różnych branż. Zawsze indywidualnie podchodzimy do potrzeb i możliwości naszych partnerów.

Diagnozę potrzeb rozwojowych opieramy na wnioskach z audytu aktualnej sytuacji firmy/organizacji, po to by rozwiązania, które zaproponujemy realnie mogły pomóc w rozwoju. Wartość inwestycji Klienta jest określana indywidualnie.

Na polu naszej działalności pochwalić się możemy wieloma sukcesami. Nasze doświadczenie oparte jest o konkretne działania:

 

#asoda-custom-6695406a9af9e .type:before {border-color:#000000;}
0

Godzin szkoleń dla kadry menadżerskiej

#asoda-custom-6695406a9b13b .type:before {border-color:#000000;}
0

Godzin szkoleń z kształtowania kompetencji zawodowych

#asoda-custom-6695406a9b2b2 .type:before {border-color:#000000;}
0

Godzin warsztatów umiejętności miękkich

Zapraszamy do kontaktu!