793442827
m.rozmus.inspira@gmail.com

INSTYTUT INSPIRA

Naszą misją jest inspirowanie, pobudzanie do tworzenia nowych wizji i planów, oraz wspieranie w procesie zmiany.

Instytut tworzą ludzie, którzy mają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu potencjałem klientów, a także chęci, by się nimi dzielić. Połączyła nas pasja do zmiany: siebie i swojego otoczenia, a przede wszystkim pomoc innym w rozwoju.

Wierzymy, że różne dziedziny, w których działamy, spójnie się ze sobą łączą, a dzięki współpracy i korzystaniu ze swoich doświadczeń

– możemy sięgać po więcej.

MAGDALENA ROZMUS – PSYCHOLOG, TRENER BIZNESU, COACH, MENTOR.

Założycielka Instytutu i główny trener szkoleń, psycholog, coach i mentor. Od 2016 roku wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce praktycznej psychologii w biznesie i w rozwoju osobistym. Od 2021 roku prezes Fundacji Inicjatyw Rozwojowych INSPIRA.

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii i pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Mediacji gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyła kurs Trenera Biznesu Grupy SET oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera, coacha, mentora. Certyfikowany konsultant DISC-3D i MTQ-48. Facylitatorka metody pracy z przekonaniami PSYCH-K®.

Swoją pasję związaną z pracą z ludźmi, rozwojem osobistym realizuje głównie poprzez szkolenia, warsztaty, indywidualne treningi kompetencji, coaching i mentoring. Wspiera osoby indywidualne i organizacje w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału, kształtowania umiejętności psychospołecznych, zarządzania procesem rozwojowym i edukacyjnym. Posiada doświadczenie w budowaniu organizacji, zarządzaniu zasobami ludzkimi, koordynowaniu i wdrażaniu projektów w biznesie i oświacie. Od lat prowadzi szkolenia i coaching dla biznesu, branży medycznej i opiekuńczej z zakresu budowania wizerunku organizacji, budowania efektywnego zespołu, treningu kompetencji liderskich, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą, konfliktami, emocjami. Na sali szkoleniowej jako trener kompetencji psychospołecznych i zawodowych spędziła ponad 3500 godzin i drugie tyle w pracy indywidualnej z zakresu doradztwa zawodowego, job-coachingu, psychoedukacji. Siebie określa jako osobę otwartą, komunikatywną, sumienną, wierzącą w to, co robi oraz z dużym poczuciem humoru.

Prywatnie pasjonatka podróży, rozwijania się, wspinaczki po górach, koncertów rockowych i filmów.

Do zespołu należą również:

BARBARA MRÓZ – PSYCHOLOG, TRENER BIZNESU, COACH

Absolwentka psychologii i socjologii (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie ). Ukończyła Szkołę Coachów Akademi SET oraz Szkołę Trenerów Biznesu Akademii Set w Warszawie. Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera”.

Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, dzięki czemu szkolenia są naturalnym przejściem pomiędzy teorią a praktyką.

Niezależnie od metod i poruszanej tematyki najważniejsze dla Basi jest zaufanie oraz budowanie motywacji i realizacja wspólnie wyznaczonych celów, co przekłada się na czerpanie z życia radości i satysfakcji przez osoby, z którymi współpracuje. O sobie mówi: „Dzielę się ze swoimi podopiecznymi ogromnymi pokładami motywacji. Posiadam doświadczenie ponad 1000 godzin pracy szkoleniowej i coachingowej. Szukam kreatywnych i nowoczesnych rozwiązań, sięgam po nowoczesne metody i techniki…
W swojej pracy kieruję się mottem: „Zmieniaj swoją codzienność, by zmienić swoją przyszłość!”

W wolnym czasie wyznacza swoje własne cele zakładając buty do biegania.

KATARZYNA MAZUREK – SPECJALISTA KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ, TRENER BRANŻY BEAUTY, TRYCHOLOG.

Mgr pielęgniarstwa i zarządzania, specjalista kosmetologii estetycznej, trener branży beauty, trycholog.
Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi dzięki piastowaniu takich stanowisk jak Kierownik Działu Higieny w USK oraz Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej, a obecnie właścicielka salonu beauty.
Medyczne doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Intensywnej Terapii oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Czynny Uczestnik Komitetów Organizacyjnych Ogólnopolskie Konferencje oraz audytor wewnętrzny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Ukończyła liczne kursy w zakresie pielęgniarstwa, kosmetologii i medycyny estetycznej oraz studium na kierunku asystent fizjoterapii.

PAULINA SERWEJUK – GAWŁOWSKA – PSYCHOLOG, COACH, TRENER BIZNESU

Wykształcenie z zakresu psychologii zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikat coacha otrzymała po ukończeniu Akademii Profesjonalnego Coachingu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Odbyła trening interpersonalny oraz intrapsychiczny w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Aktualnie realizuje się w biznesie – pracuje w firmie farmaceutycznej, gdzie jest odpowiedzialna za rozwój marki, szkolenia dla pracowników, szkolenia produktowe, realizację planów sprzedażowych i marketingowych. Od kilku lat pracuje jako trener. Przeprowadziła wiele szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta i coachingu dla personelu medycznego oraz farmaceutów. Należy do lubelskiego oddziału Izby coachingu. Szkoli nie tylko z coachingu, ale i ze sprzedaży. Przygoda ze sprzedażą jest nie tylko teorią na jej szkoleniach, ponieważ zna pracę przedstawiciela medycznego, farmaceutycznego oraz handlowej od strony terenu. Tworząc i prowadząc szkolenia bazuje na teorii i praktyce. Pracując jako przedstawiciel przeszła cykle szkoleń i kursów z zakresu efektywnej sprzedaży, sztuki sprzedaży, relacji w biznesie. Całą wiedzę i doświadczenie przekazuje swoim słuchaczom na szkoleniach w firmie Coaching School.

„Pracując jako psycholog i coach wspieram swoich Klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomagam im odkrywać w sobie pokłady potencjału i motywuję do działania. Kieruję się zasadą: wizja, cel plus działanie to gwarancja osiągnięcia sukcesu”. Prywatnie przedsiębiorcza mama, pasjonatka aktywnego trybu życia, rozwoju i podróży.

Zapraszamy do wspólnej podróży po nowe możliwości!