793442827
m.rozmus.inspira@gmail.com

Coaching

Coaching indywidualny i grupowy w Lublinie

Coaching jest metodą wsparcia rozwoju, w której coach przez aktywne słuchanie, zadawanie odpowiednich pytań a także stosując innych przeznaczone do tego narzędzia towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Zadaniem coacha jest wspieranie w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

W coachingu wspieramy osoby indywidualne oraz grupy i zespoły w rozwijaniu wewnętrznego potencjału, kompetencji psychospołecznych, realizowaniu swoich planów oraz wizji.

Program procesu rozwojowego i narzędzia zawsze dostosowuję do potrzeb klienta. Pracuję metodami:

  • coachingu,
  • mentoringu,
  • holistycznego doradztwa zdrowotnego, zawodowego i edukacyjnego,
  • treningu kompetencyjnego, treningu umiejętności psychospołecznych,
  • terapii krótkoterminowych, skoncentrowanych na rozwiązaniu, w oparciu o RTZ (Racjonalną Terapię Zachowań),
  • Metody PSYCH-K®

Podczas pierwszego spotkania, wywiadu – ustalam Indywidualny Plan Działania, w którym określam z Klientem obszary do rozwoju oraz proponowaną metodę pracy.

Coaching w odróżnieniu od mentoringu i doradztwa zakłada, że klient samodzielnie wypracowuje i wdraża własne rozwiązania, bazując na całej posiadanej przez siebie wiedzy umiejętnościach i doświadczeniu. Coach jest partnerem, który wspiera klienta podczas tego procesu.

Mentor dzieli się w większym stopniu swoją wiedzą z różnych dziedzin, bazuje na doświadczeniu własnym oraz swoich dotychczasowych klientów, prowadzi przez proces zmian, udziela informacji zwrotnej, psychoedukacji, wskazówek co do możliwych działań i sposobów myślenia.

Prowadzimy:

Life coaching

Life coaching

Skupiony na obszarze rozwoju osobistego, realizacji celów, przełamywania barier osobistych. Celem procesu jest poszukiwanie i wzmacnianie zasobów klienta do wprowadzenia trwałych zmian w życie poprawiających jego jakość życia i relacji z innymi.

Business boaching

Skupiony głównie na obszarze zawodowym, biznesowym. Podczas spotkań odkrywamy zasoby klienta, źródła trudności z realizacji swojego potencjału, określamy plan działania oraz projektujemy proces wdrażania i ewaluacji.

Coaching relacji

Prowadzony pomiędzy dwoma, trzema osobami, które chcą wypracować lepsze relacje między sobą, zwiększyć efektywność w porozumieniu, poprawić jakość komunikacji. Pracujemy z relacjami partnerskimi, relacjami rodzic-dziecko, w zespołach pracownicznych.

Coaching grupowy

Coaching grupowy ma za zadanie zwiększać efektywność grup w firmach i organizacjach. Poprzez wspólne zadania grupowe, analizę relacji, poszukiwanie i wzmacnianie zasobów członków grupy budujemy trwałe relacje, zwiększamy poczucie partycypacji i zaangażowania w procesy zespołowe.

Job coaching

Job coaching jest skoncentrowany głównie na rozwój zawodowy – wybór ścieżki zawodowej, zmianę pracy, zmianę zawodu, stanowiska, itd. Pomagamy w odkryciu zasobów do pełnienia określonych czynności zawodowych, objęcia stanowiska, wypracowania pożądanych relacji w pracy. Pracujemy z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi diagnostycznych.

Inwestycja:

Sesja coachingowa indywidualna: 300 zł (80-90 min)

Coaching grupowy: ustalane indywidualnie

Mentoring indywidualny: 400zł (80-90 min)

Mentoring dla kadry zarządzającej, managerskiej (grupa 4-5 osób): 500zł/h

 

Vouchery podarunkowe

Chcesz wesprzeć kogoś bliskiego w realizacji jego celów? Widzisz, że jest w kropce i nie ma pomysłu co dalej? Ma trudność i nie zna rozwiązania?

Zapraszamy do skorzystania z oferty voucherów na indywidualne i relacyjne sesje coachingowe i mentoringowe. To idealny prezent dla osoby, czy osób, na której rozwoju Ci zależy.

Vouchery po złożeniu zamówienia będą spersonalizowane i będą zawierały zakres usług i ilość spotkań.

Więcej informacji w zakładce: Vouchery podarunkowe 

Jesteś zainteresowany rozwojem osobistym, relacji bądź swoich pracowników? Zapraszamy do kontaktu: