Coaching

Coaching indywidualny i grupowy w Lublinie

Coaching jest metodą wsparcia rozwoju, w której coach przez aktywne słuchanie, zadawanie odpowiednich pytań a także stosując innych przeznaczone do tego narzędzia towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Zadaniem coacha jest wspieranie w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

W coachingu wspieramy osoby indywidualne oraz grupy i zespoły w rozwijaniu wewnętrznego potencjału, kompetencji psychospołecznych, realizowaniu swoich planów oraz wizji.

Metodę pracy, program zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta. Pracujemy metodami:
• coachingu,
• mentoringu z elementami coachingu,
• doradztwa zawodowego i edukacyjnego z elementami coachingu,
• treningu kompetencyjnego, treningu umiejętności psychospołecznych,
• terapii krótkoterminowych, skoncentrowanych na rozwiązaniu, w oparciu o RTZ (Racjonalną Terapię Zachowań)

Podczas pierwszego spotkania, wywiadu – ustalamy Indywidualny Plan Działania, w którym określamy z Klientem obszary do rozwoju oraz proponowaną metodę pracy.

Coaching w odróżnieniu od doradztwa zakłada, że klient samodzielnie wypracowuje i wdraża własne rozwiązania, bazując na całej posiadanej przez siebie wiedzy umiejętnościach i doświadczeniu. Cechą wspólną coachingu i doradztwa jest to, że jako cel wyznaczają sobie zwiększenie skuteczności i efektywności działań klienta poprzez znalezienie nowych rozwiązań.

Coach jest partnerem, który wspiera klienta podczas tego procesu.

Inwestycja:
Sesja 60min: 160 zł
Sesja 90min: 200 zł

Zapraszamy do skorzystania z oferty voucherów na indywidualne sesje coachingowe. Vouchery po złożeniu zamówienia będą spersonalizowane i będą zawierały zakres usług i ilość spotkań.

Więcej informacji w zakładce: Vouchery podarunkowe