Coaching

Coaching indywidualny i grupowy w Lublinie

Coaching jest metodą wsparcia rozwoju, w której coach przez aktywne słuchanie, zadawanie odpowiednich pytań a także stosując innych przeznaczone do tego narzędzia towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Zadaniem coacha jest wspieranie w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

W coachingu wspieramy osoby indywidualne oraz grupy i zespoły w rozwijaniu wewnętrznego potencjału, kompetencji psychospołecznych, realizowaniu swoich planów oraz wizji.

Program procesu rozwojowego i narzędzia zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta. Pracujemy metodami:
• coachingu,
• mentoringu z elementami coachingu,
• doradztwa zawodowego i edukacyjnego z elementami coachingu,
• treningu kompetencyjnego, treningu umiejętności psychospołecznych,
• terapii krótkoterminowych, skoncentrowanych na rozwiązaniu, w oparciu o RTZ (Racjonalną Terapię Zachowań)

Podczas pierwszego spotkania, wywiadu – ustalamy Indywidualny Plan Działania, w którym określamy z Klientem obszary do rozwoju oraz proponowaną metodę pracy.

Coaching w odróżnieniu od doradztwa zakłada, że klient samodzielnie wypracowuje i wdraża własne rozwiązania, bazując na całej posiadanej przez siebie wiedzy umiejętnościach i doświadczeniu. Cechą wspólną coachingu i doradztwa jest to, że jako cel wyznaczają sobie zwiększenie skuteczności i efektywności działań klienta poprzez znalezienie nowych rozwiązań.

Coach jest partnerem, który wspiera klienta podczas tego procesu.

Prowadzimy:

Life coaching

Life coaching

Skupiony na obszarze rozwoju osobistego, realizacji celów, przełamywania barier osobistych. Celem procesu jest poszukiwanie i wzmacnianie zasobów klienta do wprowadzenia trwałych zmian w życie poprawiających jego jakość życia i relacji z innymi.

Business boaching

Skupiony głównie na obszarze zawodowym, biznesowym. Podczas spotkań odkrywamy zasoby klienta, źródła trudności z realizacji swojego potencjału, określamy plan działania oraz projektujemy proces wdrażania i ewaluacji.

Coaching relacji

Prowadzony pomiędzy dwoma, trzema osobami, które chcą wypracować lepsze relacje między sobą, zwiększyć efektywność w porozumieniu, poprawić jakość komunikacji. Pracujemy z relacjami partnerskimi, relacjami rodzic-dziecko, w zespołach pracownicznych.

Coaching grupowy

Coaching grupowy ma za zadanie zwiększać efektywność grup w firmach i organizacjach. Poprzez wspólne zadania grupowe, analizę relacji, poszukiwanie i wzmacnianie zasobów członków grupy budujemy trwałe relacje, zwiększamy poczucie partycypacji i zaangażowania w procesy zespołowe.

Job coaching

Job coaching jest skoncentrowany głównie na rozwój zawodowy – wybór ścieżki zawodowej, zmianę pracy, zmianę zawodu, stanowiska, itd. Pomagamy w odkryciu zasobów do pełnienia określonych czynności zawodowych, objęcia stanowiska, wypracowania pożądanych relacji w pracy. Pracujemy z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi diagnostycznych.

Inwestycja:

Sesja 60min: 200 zł
Sesja 90min: 300 zł

 

Vouchery podarunkowe

Chcesz wesprzeć kogoś bliskiego w realizacji jego celów? Widzisz, że jest w kropce i nie ma pomysłu co dalej? Ma trudność i nie zna rozwiązania?

Zapraszamy do skorzystania z oferty voucherów na indywidualne i relacyjne sesje coachingowe. To idealny prezent dla osoby, czy osób, na której rozwoju Ci zależy.

Vouchery po złożeniu zamówienia będą spersonalizowane i będą zawierały zakres usług i ilość spotkań.

Więcej informacji w zakładce: Vouchery podarunkowe 

Jesteś zainteresowany rozwojem osobistym, relacji bądź swoich pracowników? Zapraszamy do kontaktu: