Kadra Fundacji

Specjaliści udzielający konsultacji w ramach Fundacji:

 

Magdalena Rozmus
Psycholog, coach, trener biznesu

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii i pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Mediacji gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyła kurs Trenera Biznesu Grupy SET oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera, coacha, mentora. Certyfikowany konsultant DISC-3D i MTQ-48.

Swoją pasję związaną z pracą z ludźmi, rozwojem osobistym realizuje głównie poprzez szkolenia, warsztaty, indywidualne doradztwo, coaching dla dorosłych i młodzieży. Wspiera osoby indywidualne i organizacje w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału, kształtowania umiejętności psychospołecznych, zarządzania procesem rozwojowym i edukacyjnym. Założycielka Fundacji.

Anna Binięda
Psycholog, terapeuta TSR, coach, trener.

Prowadzi indywidualne sesje wsparcia psychologicznego dla młodzieży, dorosłych oraz par, przeżywających trudności w życiu osobistym, rodzinnym i
zawodowym. Pracuje z pacjentami cierpiącymi z powodu trudności emocjonalnych, braku pewności siebie, silnego stresu, trudności w relacjach, konfliktów osobistych i zawodowych.
Jako pasjonatka życia i ludzi pragnie zmieniać schematy myślenia i postępowania swoich klientów tak, aby umożliwić im efektywne działanie w ważnych obszarach
życia.
Prowadzi także treningi rozwojowe dla zróżnicowanych grup odbiorców, wspiera ludzi w ich rozwoju i pokonywaniu życiowych trudności oraz osiąganiu celów. Aktualnie również doktorantka UM Lublin.

Ewelina Iracka
Psycholog

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych w kryzysach emocjonalnych i poszukujących swojej ścieżki życiowej, a także dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia, aby lepiej poznać siebie, zwiększyć swoją samoświadomość i wzmocnić własne zasoby. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim podejściem humanistycznym i poznawczym. Pracuje w oparciu o narzędzia Racjonalnej Terapii Zachowań. Jej celem jest zapewnienia klientom i pacjentom skutecznej opieki psychologicznej i stały rozwój.

Jest osobą otwartą, pozytywnie nastawioną, komunikatywną i pełną zapału. Poza psychologią interesuje się fotografią, literaturą i muzyką.

Justyna Dorosz
Psycholog, seksuolog (w trakcie specjalizacji)

Absolwentka psychologii klinicznej na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, obecnie  w trakcie certyfikacji zawodu seksuologa. Brała udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu pomocy zarówno psychologicznej, jak i seksuologicznej.

Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, lękami oraz trudnościami w regulacji emocji. Udziela wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zajmuje się także kwestią dysfunkcji seksualnych, zaburzeń seksualnych i problemów tożsamościowych. Jest również ambasadorką Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Stale aktualizuje swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje dla jak najlepszej jakości usług.

Dagmara Miśkiewicz
Psycholog, Dietetyk, Psychodietetyk

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w tematyce psychodietetyki oraz zaburzeń odżywiania. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Dietetyka oraz staż szkoleniowy w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. Aktualnie w trakcie szkoły psychoterapii w nurcie CBT. Odbywa jednocześnie staż w poradni Psychocare, gdzie prowadzi wstępne konsultacje psychologiczne, wspiera klientów w zmianie i wspiera w kryzysie. Bardzo ceni sobie bezpośredni kontakt z ludźmi, a ludzką psychikę uważa za niezwykle ciekawy temat do zgłębiania.

Na początku przyszłego roku planuje odbyć szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Magdalena Siek
Psycholog

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością Psychologii klinicznej i Psychoterapii zaburzeń psychicznych, a także z Doradztwa Personalenego. Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych z Psychologii kryzysu i Interwencji Kryzysowej na WSB-NLU. Doświadczenie w pracy z klientami zdobywała podczas stażu w Telefonie Wsparcia dla Osób w Żałobie organizowanym przez Fundację Nagle Sami, gdzie odbywa regularne superwizje i różnego rodzaju szkolenia oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego.

Katarzyna Ostrowska
Pedagog, studentka psychologii

Pedagog szkolny w szkole w szkole podstawowej. Studentka psychologii, koordynator Koła Naukowego Psychologów WSNS. Pomaga rodzinom nauczyć się ze sobą komunikować, poprawia ich relacje. Jej celem jest poprawianie jakości i komfortu funkcjonowania dziecka i jego rodziny. Posiada wiele certyfikatów, kursów, szkoleń oraz 4 specjalizacje z dziedziny pedagogiki. Zawsze stara się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na potrzeby i emocje dzieci. Jej misją jest stworzenie dzieciom warunków do swobodnego rozwoju w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku.

Angażuje się w akcje społeczne, poszukuje kreatywnych rozwiązań, próbuje tworzyć ambitne innowacje. Prywatnie szczęśliwa żona i matka dwóch synów.

Marcin Pawlina
Coach, Prawnik

Absolwent Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Zielonogórskim, Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz studiów podyplomowych z Coachingu profesjonalnego. Rozwija się na licznych szkoleniach z dziedziny psychologii, a także dobrostanu i zadowolenia z życia – mindfulness, techniki relaksacji, metody oddechu. Posiada wykształcenie pedagogiczne. Przez kilkanaście lat pracował w korporacji, a także prowadził własną działalność gospodarczą – prawniczą. W ramach coachingu skupia się na life-coaching oraz coachingu somatycznym, a współpraca z klientami na tej płaszczyźnie stanowi dla niego wartość dodaną.

Anna Ptak
Psycholog, pedagog

Psycholog szkolny specjalizujący się w pracy z młodzieżą, dla którego psychologia to pasja i nowa ścieżka rozwoju. W pracy ceni to, że może towarzyszyć człowiekowi w trudnych, ale też i radosnych chwilach.  Podczas rozmów stwarza bezpieczną atmosferę, która sprzyja rozwojowi oraz dostrzeżeniu zasobów i rozwiązań.  Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i werbinarów metodycznych m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, coachingu, porozumienia bez przemocy -NVC.  Jest certyfikowanym trenerem TUS oraz emocji. Obecnie pełni dyżur w telefonie zaufania, prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz jest opiekunem grupy uczniów którzy tworzą „Szkolny Klub Mediacji” oparty na metodzie NVC.  Znając różne problemy z praktyki oraz z licznych rozmów, wspiera rodziców w wychowaniu i w komunikacji z dziećmi. W swojej pracy wykorzystuje różne narzędzia m.in coachingowe, elementy TSR. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i skupia się na samorozwoju, aby w jak najlepszy sposób pomagać innym.

Ilona Koszel - Żebrowska
Psycholog, coach

Psycholog, dyplomowany coach. Na co dzień pracuje jako terapeuta w Centrum Interwencji Kryzysowej  w Lublinie. By móc jak najlepiej pomagać swoim klientom ukończyła wiele kursów m. in. kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs z zakresu interwencji kryzysowej, terapii schematów, treningu regulacji emocji. Wspiera osoby w kryzysie. Pracuje z osobami dorosłymi, z kobietami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc. Wspiera osoby w żałobie, w  kryzysie utraty zdrowia oraz w kryzysach suicydalnych.  Pokazuje inną perspektywę, jej życiową misją jest wspieranie ludzi zarówno w kryzysach jak i w osiąganiu celów osobistych oraz zawodowych.

Barbara Mróz
Psycholog, coach, trener biznesu

Absolwentka psychologii i socjologii. Ukończyła Szkołę Coachów oraz Szkołę Trenerów Biznesu Akademii Set w Warszawie. Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera”

Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, a także w pracy z młodzieżą, w pracy szkoleniowej w zakresie kompetencji miękkich.

Agnieszka Niewęgłowska
Psycholog, Doradca zawodowy, Coach.

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku psychologii oraz psychologii komunikacji społecznej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu Coachingu. Posiada Certyfikat VCC potwierdzający kompetencje w zawodzie Doradca Zawodowy. W swojej pracy skupia się m.in. na szkoleniu umiejętności miękkich związanych z procesem komunikacji, rozwijaniem kreatywności, zarządzaniem sobą w sytuacjach trudnych, stresujących, motywowaniem siebie i innych, skutecznym uczeniem się, trwałym zapamiętywaniem, prowadzeniem grup. Angażuje się również w projekty związane z indywidualnym i grupowym doradztwem psychologicznym, zawodowym i edukacyjnym.

Małgorzata Sobczyk
Psycholog

Absolwentka psychologii na Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Udziela konsultacji dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych. Od zawsze zainteresowana zachowaniami ludzi  oraz tym co na to wpływa, zagadnienie szczęścia oraz  wpływu satysfakcji z podejmowanych działań na jego poziom.

Dodatkowo ma doświadczenie w biznesie, obsłudze klienta. Dzięki pracy w branży handlowej oraz dążeniu do ciągłego rozwoju, postawiła na rozwój swoich umiejętności sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, prawidłowego rozpoznawania potrzeb Klienta oraz później na przekazywanie swojej wiedzy jako trener oraz  coach. W kontakcie terapeutycznym zaraża ciepłem i optymizmem.

Alicja Gierlak
Dietetyk, psychotraumatolog, studentka psychologii

Dietetyk, psychotraumatolog, obecnie kontynuuje studia z psychologii, oraz kończy kurs pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała w Fundacji Zobacz, gdzie wspierała osoby chore na anoreksję, w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania jako wolontariusz na telefonie wsparcia oraz przy warsztatach z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci. Specjalizuje się w wybiórczości pokarmowej u dzieci, zaburzeniach odżywiania i psychologii stresu. Bardzo bliska jest jej filozofia TSR czyli koncentracja na zasobach.

Prywatnie mama chłopca z autyzmem, co pozwoliło zdobyć jej praktyczne doświadczenie w procesie wspierania dziecka dietetycznie i psychodietetyczne, neurotaktylnie, neurologopedycznie. Praca jako psycholog jest kompatybilna z jej zasobami, daje jej duże poczucie satysfakcji i spełnienia. Jest osobą wspierającą, empatyczną, otwartą.

Monika Lorenc
Coach, Terapeutka TSR, studentka psychologii

Dyplomowany coach, członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, studentka psychologii. Jej misją jest wspieranie i towarzyszenie ludziom w procesie zmian oraz aby stawali się bardziej świadomi swojego potencjału. To, czym się zajmuje, jest jej pasją. Wierzy w olbrzymią moc umysłu. Uwielbia ludzi, potrafi słuchać i robi to, co kocha. Lubi patrzeć, jak osoby zaczynają dostrzegać swoje możliwości, zasoby i w siebie wierzyć. Pracuje z dużą empatią.
Ukończyła: Kompleksowe szkolenie coachingowe (z akredytacją ACTP ICF), studia podyplomowe Psychologia komunikacji społecznej, studia podyplomowe Public Relations, rok rozwojowy w szkole psychoterapii, studium terapii i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, studium integracyjnej terapii osób po traumie – cz. I, podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness, szkolenia z tematyki zaburzeń odżywiania, depresji, autyzmu.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Od 2010 roku prowadzi własną firmę. Więcej informacji o niej na stronie www.pokolorujzycie.pl

Rafał Golec
Coach

Absolwent filozofii oraz studiów podyplomowych z Coachingu i mentoringu, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na UMCS w Lublinie, Menadżerskich Studiach Podyplomowych na Politechnice Lubelskiej, Bezpieczeństwa i higieny pracy na Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Posiada bogate doświadczenie w pracy edukacyjnej, szkoleniowej i rozwojowej dla pracowników firm i nauczycieli. Jego życiowe motto: „Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać”. Od 2020 roku prowadzi wspólnie z żoną zajęcia rozwojowe dla dzieci. Specjalizuje się w indywidualnym coachingu i edukacji.

Wojciech Moskała
Coach

Absolwent teologii i student ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dyplomowany Coach Akademii SET®. Dokształca się w zakresie doradztwa zawodowego oraz edukacji osób dorosłych. Mówi o sobie, że jest spragniony głębi i prawdy. Często lubi zadawać – sobie i innym – pytanie: „Dlaczego?”. Nie wystarczą mu proste wyjaśnienia albo zastane mechanizmy. Lubi pytać się, poddawać dyskusji różne idee i oglądać je od kilku stron. Kocha udoskonalać szczegóły życia w kreatywny sposób, a jednocześnie lubi zachowywać racjonalność – nawet jeśli cel wydaje się bardzo atrakcyjny. Wierzy, że dzięki wysiłkowi, wytrwałości, odważnych marzeniach, a jednocześnie roztropności wiele rzeczy jest dla nas możliwe. Swoją misję określa jako inspirowanie innych do odkrywania własnej misji życiowej, pobudzając do refleksji i poszerzania samoświadomości.

Sandra Zając
Specjalista ds. organizacyjnych

Studentka psychologii, mediator. Aktywny członek koła naukowego i praktykantka w ośrodku socjoterapeutycznym. Posiada doświadczenie w biznesie, sprzedaży i obsłudze klienta. W fundacji zajmuje się organizacją warsztatów, spotkań, marketingiem, tworzeniem treści psychoedukacyjnych. Interesuje się psychologią społeczną, psychologią biznesu i zarządzaniem. Ciągle podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach i kursach związanych z tematyką HR, interwencji kryzysowej, zarządzania kryzysowego, czy trenera kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Wolontariusze

Ewelina Kiljan
Wolontariusz, studentka psychologii

Studentka psychologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Od zawsze zaciekawiona tym, co inny człowiek czuje, myśli, co nim kieruje i dlaczego zachowuje się tak a nie inaczej. Jej miłością od pierwszego wejrzenia jest ogólnie pojęta psychologia kliniczna i tematyka uzależnień. Dzięki obecnej pracy mocno zainteresowana tematyką zarządzania czynnikami ludzkimi – od samego procesu rekrutacji, aż po pracę nad kompetencjami i postawami. W wolnym czasie uwielbia czytać.
Dokształca się też w różnych warsztatach i kursach związanych z tematyką studiowanego kierunku, aby móc posiadać aktualną wiedzę i poszerzać swoje kompetencje.

Maciej Chmiel
Wolontariusz, student psychologii

Student psychologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Wybrany kierunek wywodzi się głównie z zamiłowania do tematyki samodoskonalenia się i rozwoju. Osobiście uważa, że samorozwój jest jednym z kluczowych obszarów, by czuć się w życiu spełnionym i szczęśliwym. Jest zwolennikiem podejścia, że dla równowagi życiowej należy umiejętnie balansować między wygodnym porządkiem, a niezbadanym chaosem i nowościami pamiętając, by nie wpaść na stałe w jedno z tych miejsc. Na co dzień pracuje jako zawodowy kierowca i to właśnie zdobycie dodatkowych uprawnień było jednym z pierwszych kroków do tworzenia najlepszej wersji samego siebie. Jego misją jest zarażanie innych do zmiany swoich przekonań, które służą rozwojowi osobistemu i zawodowemu. 

Kontakt

Konsultacji udzielamy głównie online za pośrednictwem Google Meets, Skype. Terminy spotkań są ustalane wcześniej z Państwem – jesteśmy elastyczni!

Więcej o  działalności Fundacji – TUTAJ 

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych specjalistów? A może chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Zapraszamy do kontaktu:

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Zdrowie w głowie”

Adres e-mail: fundacja.inspira@gmail.com

Telefon: 511774920

Kontakt Fundacja Inspira

Zapraszamy!