Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe:

Przykładowe tematy:

  • Trening kreatywności i elastyczności biznesowej.
  • Warsztaty planowania kariery z elementami job-coachingu.
  • Asertywność w życiu zawodowym i osobistym.
  • Efektywna komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej.
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
  • Warsztat skutecznego planowania i zarządzania sobą w czasie.
  • Warsztaty budowania zespołu skoncentrowanego na cel.