Szkolenia dla oświaty

Wsparcie dla oświaty:

szkolenia, wdrożenie

W ramach współpracy z Instytutem Inspira otrzymają Państwo kompleksowe wsparcie procesów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych. Proponujemy współpracę w pełnym zakresie – od badania potrzeb rozwojowych, wdrożenia zmian po ewaluację, doradztwo i coaching.

Nasi specjaliści pracują zgodnie z cyklem Kolbe’a, podążając za aktualnymi trendami w zakresie dydaktyki. Nasz zespół stanowi grupa doświadczonych metodyków pedagogów i psychologów (przeprowadziliśmy łącznie ponad 2000h szkoleń i warsztatów), ale przede wszystkim pasjonatów innowacyjnej edukacji. Misją Instytutu Inspira jest zarazić Państwa Szkołę nowymi pomysłami i rozwiązaniami, dzięki którym Uczniowie i Nauczyciele będą osiągali więcej!.

Oferujemy przeprowadzenie w Państwa szkole pełnego procesu identyfikacji potrzeb i wdrożenia rozwiązań, jak i wybrane elementy powyższego schematu – np. szkolenia, doradztwo, coaching dla kadry dydaktycznej.

Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje – program szkoleń, warsztatów zawsze dostosowujemy do obszarów Państwa zainteresowań i zapotrzebowania. Prowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych oraz dostosowujemy program szkoleń do faktycznych potrzeb kadry pedagogicznej placówek oświatowych.

Nasi Trenerzy od kilku lat wspierają szkoły, placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w podnoszeniu kompetencji nauczycieli, terapeutów by jak najlepiej mogli wspierać uczniów i podopiecznych w osiąganiu sukcesu edukacyjnego i zawodowego.

Przykładowe tematy prowadzonych przez nas szkoleń zamkniętych dla zorganizowanych grup:

 • Metodyka pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniem młodszym.
 • Trening kreatywności i twórczego myślenia.
 • Trening asertywności.
 • Efektywna komunikacja w grupie.
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki i współpracy.
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
 • Budowa efektywnych zespołów rówieśniczych i pracowniczych.
 • Terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – od teorii do praktyki.
 • Koncepcja pracy szkoły.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Praca z trudnymi zachowaniami dziecka.
 • Metodyka pracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego (w tym ucznia ze spektrum autyzmu).

Nasze doświadczenie zdobyliśmy na konkretnych działaniach:

Przeprowadzenie szkoleń psychologicznych dla nauczycieli w ramach współpracy z Gabinetem Terapeutycznym Lawendowa Kraina:

 • „Trening kompetencji psychospołecznych” (80h)
 • „Metodyka pracy edukacyjno – terapeutycznej z dziećmi z niepełnosprawnościami” (30h),
 • „Budowanie zespołów interdyscyplinarnych”(30h)

Przeprowadzenie dla uczniów gimnazjum w ramach projektu „Pasja poznania”, we współpracy z Zespołem Szkół w Karmiskach:

 • Indywidualnego poradnictwa psychologicznego i zawodowego(120h)
 • Grupowych warsztatów „Trening umiejętności psychospołecznych”(50h)

Przeprowadzenie szkoleń metodycznych i kompetencyjnych dla kadry zarządzającej oraz dydaktycznej placówek oświatowych w ramach programu Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z firmą Asentia Consulting (320h) z zakresu:

 • Warsztaty umiejętności zawodowych (140h)
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (80h)
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (40h)
 • Koncepcja pracy szkoły (40h),
 • Komunikacja interpersonalna (80h)

Przeprowadzenie we współpracy z PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego:

Szkolenia dla pracowników Placówki Wychowawczej:

 • „Diagnoza i terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” (6h)

Szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie:

 • „Jak efektywnie pracować z podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną” (100h),
 • „Wspomaganie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością” (100h)
 • „Terapia zachowań niepokojących”(40h)
 • „Konstruowanie Indywidualnych Planów Terapeutyczno – Opiekuńczych” (100h)
 • „Autyzm – opieka i praca z dziećmi chorymi” (36h)
 • w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych placówek oświatowych w Rykach i Sobieszynie z zakresu:

 • budowania zespołu projektowego,
 • współpracy i komunikacji w zespole nauczycieli i wychowawców. (32 h)

Przeprowadzenie cyklu szkoleń metodycznych dla nauczycieli w zakresu pracy z uczniem z:

 • spektrum autyzmu we współpracy z Centrum Synthesis w Lublinie. (80 godzin)

Organizowanie i prowadzenie warsztatów grupowych dla dorosłych, nauczycieli oraz dzieci we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lublinie z zakresu:

 • „Kształtowanie kompetencji psychospołecznych nauczycieli i rodziców” (120 h),
 • „Trening umiejętności wychowawczych” (140 h)
 •  „Depresja, samookaleczanie się, próby samobójcze u dzieci i młodzieży”(32 h)
 • „Techniki efektywnego uczenia się” (32 h)
 • „Metody pomiaru inteligencji” (32 h)

Przeprowadzenie we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Lublinie konwersatoriów oraz wykładów z:

 • Psychologii pracy w grupie,
 • Psychologii zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Psychologii zdrowia i stresu,
 • Patologii społecznych i chorób cywilizacyjnych,
 • Pedagogiki,
 • Budowania wizerunku i autoprezentacji.

A także treningów umiejętności psychospołecznych, rozwoju osobistego i zawodowego, szkoleń kompetencyjnych dla studentów (80 godzin)

Przeprowadzenie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Kursor w Lublinie konwersatoriów i wykładów z:

 • Psychologii klinicznej i psychopatologii,
 • Psychologii różnic indywidualnych,
 • Doradztwa zawodowego,
 • Systemowej koncepcji rodziny,
 • Pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Metodyki pracy w klasach integracyjnych.