Dla branży medycznej

Profesjonalna obsługa pacjenta

Oferta kompleksowego wsparcia dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia:

Szkolenia, doradztwo, coaching.

 

Szkolenia dla Pracowników Obsługi Pacjenta Placówek Medycznych i Aptek:

 1. Pakiet szkoleń – Profesjonalna obsługa pacjenta. (24godziny – 3 dni szkoleniowe)
 • Narzędzia pracy w obsłudze pacjenta,
 • Podstawy psychologii relacji, emocji i motywacji człowieka chorego,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i z pacjentem trudnym,
 • Budowanie zespołu skoncentrowanego na cel.
 1. Nowoczesne standardy w obsłudze pacjenta. (7 godzin)
 2. Komunikacja z pacjentem trudnym. (7 godzin)
 3. Asertywna informacja zwrotna wobec pacjenta. (7 godzin)
 4. Warsztaty integracyjne z elementami budowania zespołu. (7 godzin)
 5. Coaching indywidualny i grupowy (sesje ustalane indywidualnie)

 

Szkolenia dla Lekarzy i Pielęgniarek:

 1. Budowanie współpracy z pacjentem w podnoszeniu efektów leczenia – szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek (7 godzin)
 2. Trening komunikacji z pacjentem trudnym. (6 godzin)
 3. Zaburzenia rozwojowe – o czym każdy lekarz i pielęgniarka wiedzieć powinni. (7 godzin)
 4. Budowanie marki własnej – co zrobić, by pacjent wracał do naszego gabinetu? (7 godzin)
 5. Coaching indywidualny – trening podnoszenia własnej efektywności (sesje ustalane indywidualnie)

 

Doradztwo biznesowe i managerskie:

Pomagamy w opracowywaniu efektywnych planów podnoszenia jakości usług placówki. Oferujemy wsparcie od badania potrzeb rozwojowych i szkoleniowych, projektowania usług zgodnie z potrzebami placówki, po wdrożenie nowych rozwiązań poprzez szkolenia, coaching i mentoring. Wraz z kadrą managerską opracowujemy również realne systemy motywacyjne dla pracowników wraz z badaniem ewaluacyjnym.